tisdag 2 juli 2013

Om religiös hemundervisning


Den 22 december förra året skrev jag angående en judisk familjs önskan om att bedriva enögd religiös hemundervisning  bl a följande:
 
"Lagen ger rätt att ha hemundervisning, om särskilda skäl föreligger. Den judiska familjen i Göteborg vill undervisa i hemmet. Vilka är de särskilda skälen? Att man vill undervisa på ortodoxt judiskt vis. Är det OK? Nej, det är inte OK. / - - - /
     Vi har skolplikt och vi har en konfessionslös skola. Att undervisa hemma kan göras - men inte om det gäller konfessioner. / - - - / ...vilket skulle värdet vara av att ha fler smalt fundamentalistiskt enögda medborgare? Och hur kommer nästa begäran att se ut? Att talibaner bör få undervisa sina pojkar (för flickor skall väl överhuvudtaget inte ha undervisning) om att det är västerländsk demagogi att vaccinera barn?
     Man kan kritisera svensk skola, men att börja skilja barn åt av religiösa skäl är verkligen att bygga in meningslös intolerans i en ny generation."
 
Högsta förvaltningsdomstolen har nu fattat beslut - och det gläder mig att se att domstolen håller med mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar