fredag 18 april 2014

Några är kvar

Bort gå de... Hörde att Marquez lämnat oss.
   En av de stora är därmed borta.
   Men några är kvar...


Här en fin bild snodd från Googles många bilder (och jag kan inte se om det är en skyddad bild, skulle det vara det, tar jag bort den).

onsdag 16 april 2014

Göteborgs Litteraturhus

Med tanke på att jag för en tid sedan närmast tog all heder av Higab, med anledning av hur man beter sig när det gäller Litteraturhuset (det s k Lagerhuset) i Göteborg, är det i anständighetens namn rimligt att jag här redovisar resultatet av ett nyligen hållet möte med Higab och de tidskrifter och förlag som huserar i huset. Enligt mötet skall man ha kommit överens om följande:

"1. Frysa alla nuvarande hyresförhandlingar i väntan på en plan för hela Lagerhuset. - 2. Lagerhuset är och ska vara en viktig plats och kulturell motor i Göteborgs och Västsveriges kulturliv. Det är något man värnar om. - 3. En studie ska tillsättas om Lagerhuset som plats och med dess verksamheter (en idé som kom upp på den kulturpolitiska debatt som Tidskriftsverkstan och Alba höll i nyligen). Higab finansierar denna. - 4. En grupp tillsätts med ungefär ovanstående representation som träffas varje kvartal för att diskutera tomma lokaler och användningen av dessa, nya hyresgäster, husets utveckling osv."

Med tanke på hur kortsiktigt det mesta i vår tid är, är det väl klokast att vänta och se tiden an, men onekligen låter detta bra. Så kan man andas ut - för en tid!


måndag 7 april 2014

Klåfingrigt EU - igen! Och igen!


Jag äter helst närproducerat och jag äter i stort sett bara ekologiskt odlad mat, helst svensk. Med EU:s nya hot mot svenska ekoodlare och -bönder har vi fått ännu ett exempel på att man där nere på kontinenten inte fattat att antalet värme- och soldagar skiljer sig åt mellan Frankrike och Gästrikland, och ännu ett exempel på att EU i första hand är ett ekonomiskt projekt, inte på allvar intresserar sig för miljö eller hållbart jordbruk om det skulle störa konkurrensen med giftodlarna i sydeuropa. Vi här uppe skall helt enkelt inte störa sydeuropeiska odlare genom att odla (bättre) grönsaker och EU:s lagstiftning sätter som vanligt käppar i hjulen för ett här i norr rimligare liv.
     Jag borde kanske avhålla mig från att kommentera de orimliga upphandlingsdirektiven, som gör att Göteborg inte ens får skriva upphandlingsunderlag för inköp av spårvagnar som klarar det västsvenska klimatet med dess rostproblematik! Fransmännen bygger leksaksspårvagnar i aluminium och det vill man inte ha i Göteborg men EU:s direktiv tvingar staden att stryka det kravet i underlaget.
     För att slippa klaga på EU skall jag fortsättningsvis avhända mig den rätten - genom att aldrig mer rösta i EU-valen.

torsdag 3 april 2014

Järnvägs- eller lastbilstrafik?

Det blir allt orimligare. Den nuvarande regeringen, eller s k regeringen, hävdar att man måste satsa på järnvägarna och att lastbilstrafiken står för stor del av de onödiga utsläppen. Varenda dag läser vi dessutom om hur lastbilar, inte minst feldäckade och olagligt körande EU-kompisar, trafikerar vägarna och statistiskt orimligt ofta är inblandade i olyckor.
   I det läget har Trafikverket valt att lägga ned en fungerande järnväg, den mellan Borlänge och Malung/Sälen. I Sälen ligger ett stort sågverk där man önskar återuppta leveranser per järnväg. Kommunerna längs Västerdalsbanan är positiva, men Trafikverket? Regeringen?
   Ur Falu-Kuriren idag: "I förra veckan presenterade Fiskarhedens Sågverk och tågoperatören Rush Rail AB planer på att börja transportera 220 000 kubikmeter sågat virke per år på Västerdalsbanan, från terminalen i Malungsfors. Det skulle handla om tre-fem godståg i veckan i ett långsiktigt avtal, fyra-sex år. 3 000-4 000 långtradare per år skulle komma bort från vägarna."
   Och hur ställer sig Trafikverket till det?
   Tummen ner. Naturligtvis. Tre-fyra tusen långtradare bort från en krokig väg genom små samhällen. Tummen ner. Allt för mycket privat profit står väl på spel?