måndag 25 mars 2013

Definition av frihetsbegeppet

Man kan aldrig få tillräckligt med bra definitioner av de viktigaste och mest grundläggande begreppen. I ett kort inlägg i The New York Review of Books, aprilnumret i år, ett inlägg som egentligen handlar om Beethoven och hans kamp för frihet, politisk frihet, men också frihet i musikaliska sammanhang, citerar Daniel Barenboim den store amerikanske tänkaren George W. Bush, som i ett officiellt dokument från 17 september 2002 gör följande tänkvärda definition av vad frihet är:
     "- - - If you can make something that others value, you should be able to sell it to them. If others make something that you value, you should be able to buy it. This is real freedom - - -"
     (Dokumentet återfinnes i The National Security Strategy of the United States of America; datum som ovan.)
     Plötsligt förstår jag varifrån KD-ministern Odell hämtat sina utförsäljningsidéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar