lördag 22 december 2012

Judisk hemundervisning

Lagen ger rätt att ha hemundervisning, om särskilda skäl föreligger. Den judiska familjen i Göteborg vill undervisa i hemmet. Vilka är de särskilda skälen? Att man vill undervisa på ortodoxt judiskt vis. Är det OK? Nej, det är inte OK.
     Till och med den gamle prästen Grundtvig, som skapade Skandinaviens kanske mest enastående pedagogiska idé, hävdade med eftertryck: "Tro er ikke en skolesag". Tros-undervisning hör överhuvudtaget inte hemma i skolvärlden. Tro får man göra i kyrkan, som en klok gammal dansk präst sa.
      Vi har skolplikt och vi har en konfessionslös skola. Att undervisa hemma kan göras - men inte om det gäller konfessioner. I själva verket är det väl att se som ett lagbrott. - Och vilket skulle värdet vara av att ha fler smalt fundamentalistiskt enögda medborgare? Och hur kommer nästa begäran att se ut? Att talibaner bör få undervisa sina pojkar (för flickor skall väl överhuvudtaget inte ha undervisning) om att det är västerländsk demagogi att vaccinera barn?
     Man kan kritisera svensk skola, men att börja skilja barn åt av religiösa skäl är verkligen att bygga in meningslös intolerans i en ny generation.

2 kommentarer:

  1. Du skriver: "Att undervisa hemma kan göras". Inte i Sverige, tyvärr. Familj efter familj som av olika skäl hemundervisar jagas ut ur landet. Bara under det senaste året har ett dussintal familjer flytt; de flesta av dem helt sekulära, med pedagogiska och filosofiska skäl för sitt val av undervisningsform.

    Lite märkligt att Finland, Danmark och Norge kommit att bli asylländer för svenska medborgare. De har nämligen undervisningsplikt istället för skolplikt, som Sverige och Tyskland har. I Tyskland förbjuds hemundervisning utifrån en lag som stiftades år 1938.

    SvaraRadera
  2. Bäste Berno, min huvudpoäng handlar om att det inte är OK med r e l i g i ö s undervisning i skolsystemet, oavsett land. Att ta barnen ur skolan för att undervisa trosläror uppfattar jag som inte bara hänsynslöst utan direkt farligt.

    SvaraRadera