onsdag 16 april 2014

Göteborgs Litteraturhus

Med tanke på att jag för en tid sedan närmast tog all heder av Higab, med anledning av hur man beter sig när det gäller Litteraturhuset (det s k Lagerhuset) i Göteborg, är det i anständighetens namn rimligt att jag här redovisar resultatet av ett nyligen hållet möte med Higab och de tidskrifter och förlag som huserar i huset. Enligt mötet skall man ha kommit överens om följande:

"1. Frysa alla nuvarande hyresförhandlingar i väntan på en plan för hela Lagerhuset. - 2. Lagerhuset är och ska vara en viktig plats och kulturell motor i Göteborgs och Västsveriges kulturliv. Det är något man värnar om. - 3. En studie ska tillsättas om Lagerhuset som plats och med dess verksamheter (en idé som kom upp på den kulturpolitiska debatt som Tidskriftsverkstan och Alba höll i nyligen). Higab finansierar denna. - 4. En grupp tillsätts med ungefär ovanstående representation som träffas varje kvartal för att diskutera tomma lokaler och användningen av dessa, nya hyresgäster, husets utveckling osv."

Med tanke på hur kortsiktigt det mesta i vår tid är, är det väl klokast att vänta och se tiden an, men onekligen låter detta bra. Så kan man andas ut - för en tid!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar