torsdag 19 september 2013

Gyllensten kommenterar Svantesson

Jag har en anteckning i mitt exemplar av Lars Gyllenstens Lapptäcken Livstecken (1976) kring raden "Det är en gammal och rimlig tanke, att världen är ett dårhus."
     Det är ordet 'rimlig' jag en gång satt frågetecken vid.
     Men nu ser jag att vi får en abortmotståndare och tidigare medlem av Livets Ord som arbetsmarknadsminister, och suddar ut frågetecknet. I stället stryker jag under hela meningen hos Gyllensten, som värd att hålla i minnet.

1 kommentar: