tisdag 5 mars 2013

En riktig kulturutredning, dvs INTE en svensk

Nu har Norge gjort en kulturutredning. Jag hade en liten fot med en kort tid i den svenska häromåret. Resultatet - om det nu berodde på mig eller inte - var bedrövligt.
     Här en länk till den norska sammanfattningen. Det är världar mellan norskt och svenskt - inte bara i skidvärlden. Från sonen som arbetar i norskt kulturliv sedan 20 år några kommentarer först. Jag säger som Augustinus: tag och läs.

Notera satsning på folkbibliotek, studieförbund ("dirigentlønnsordningen" är en vision driven av Musikkens Studieforbund om att få stöd till professionella instruktörer i alla körer, orkesterföreningar osv…) och Børli-citatet till sist. Är detta tråden från den legendariska svenska 1974-utredningen i vår tid? Det kan se ut som om den här nationen har förstått det. (Men säg aldrig till dem att detta bottnar i svenskt 1970-tal. Då vägrar de, som en häst inför ett hinder!)http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4/17.html?id=715610

Tillägg
Ett citat från kapitel 9 i utredningen:
Svaret på spørsmålet om hvorfor offentlige myndigheter bør yte støtte til kulturlivet, er etter utvalgets syn å finne i verdiene demokrati, rettferdighet og mangfold. Det er på grunnlag av disse verdiene man kan hevde at støtte til kulturlivet er en nødvendig oppgave for offentlige myndigheter, og at myndighetene har en plikt til å føre en aktiv kulturpolitikk. Mer spesifikt innebærer dette en plikt til å sikre at det foregår en kontinuerlig og mangfoldig kunst- og kulturproduksjon i samfunnet. Dette forutsetter igjen at myndighetene sørger for å opprettholde og utvikle kulturinstitusjonene i samfunnet.

1 kommentar: