torsdag 9 augusti 2012

Att begripa sig på DDR

Ännu en DDR-film kommer till en biograf nära oss... Skall man tro den innehållsrika artikeln i dagens SvD finns det ett slags nynostalgisk syn på DDR. Jag har här på min blogg tidigare redogjort för några personliga erfarenheter av DDR, där jag tillbringade fantastiska dagar och veckor från 60-talet och fram till mitten av 80-talet.
     Men "nostalgi"?
     Vill man få en stark och befriande nyanserad bild av hur det var att leva i DDR kan man läsa en nyutkommen dansk bok, Den andens liv av Kirsten Jacobsen (Gyldendal). Boken är en 250 sidor lång djupintervju med en betydande kulturperson i det forna DDR, Lutz Volke. Jag vill gärna påstå att en av anledningarna till att DDR höll så hög kvalitet i sitt kulturutbud, särskilt på teaterns område, hade att göra med den envishet som moralisk integritet under starkt yttre tryck innebär, och som Lutz Volke är ett tänkvärt exempel på.
     Det man efter läsningen upplever är knappast "nostalgi". Snarare respekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar