lördag 31 mars 2012

Stor diktare har gått ur tiden

Med risk för att den här litterära bloggen blir en sida med dödsannonser, vill jag denna dag ändå berätta att en av dem jag tänkt ha med i min serie om i Sverige bortglömda poeter gick ur tiden i tisdags, 82 år gammal. Under min tid som skrivarkurslärare förvånade jag då och då en del - företrädesvis kvinnliga kursdeltagare - med att vilja ha dem att noga studera poetiken hos Adrienne Rich. Jag minns att jag satte hennes fina WHAT IS FOUND THERE. NOTEBOOKS ON POETRY AND POLITICS (1993) i händerna på den ena efter den andra. Fundera på, brukade jag säga, varför ett av hennes viktiga kapitel heter "Not how to write poetry, but wherefore". Jag ville att man skulle ägna en del eftertanke åt hennes påstående att poesin skulle och kunde vara "a fierce, destabilizising force, a wave pulling you further out than you thought you wanted to be." Jag minns de många långa stillsamt eftertänksamma stunderna över hennes kristallklara texter.
     Detta är min kaddish för henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar