fredag 3 februari 2012

EU - ett hot mot små nationer

Under något år har jag specialläst ungersk litteratur. Så gott det går. På svenska finns inte alltför mycket. Béla Hamvas ligger ständigt på mitt bord. Sándor Márai lockar hela tiden med nya - oftast till tyska - översatta titlar. Och läser man om Ungern lockar Ungern. Vi promenerade i Buda och i Pest för ett år sedan. Tanken på ännu ett kafébesök i den gamla dubbelmonarkins ena huvudstad lockar alltid. Men nu är det inte möjligt att från Göteborg flyga direkt till Budapest längre. Malev har ställt in, eller gått i konkurs, eller är detta bara ytterligare ett exempel på vad som händer när EU lägger sig i hur små nationer försöker hantera sitt eget?
     "Enligt Bloomberg har Malev tidigare ålagts att återbetala statsstöd på motsvarande 3,5 miljarder kronor, som av EU bedömts som otillåtna subventioner." Citerat ur Dagens Industri idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar