fredag 6 januari 2012

Om snorkighet

Jag har många gånger använt Susan Sontag som utgångspunkt för att prata om en del amerikanska författares oförmåga att förstå nordbors upptagenhet av naturen. Hon skrev på 60-talet i tidskriften Ramparts en lång skröna om sin tid i Sverige, och hennes karakteristik över svenskarna där har varit tacksam som utgångspunkt när man skall förklara vad hon aldrig begrep. I Ingrid Nunez SEMPER SUSAN (2011) får jag mer vatten på min anti-sontag-kvarn. SS frågar Nunez som i en text skrivit om en 'dragonfly', en trollslända, vad nu det är, 'är det något du hittat på?' - Natur intresserade henne inte, ja natur var något som hon inte 'tyckte om'.
     Men priset av snorkighet tar nog påpekandet, nämnt liksom i förbigående i Nunez text, att SS tyckte att att låna böcker på bibliotek i stället för att köpa dem var - förnedrande: "/- - -/ she also found the idea of borrowing a book from the library instead of buying her own copy humiliating. /- - -/"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar